Baroes

Een stukje uit het Bataljonskrantje december 1987:

Op 4 november 1946 werd het 4e bataljon van het 1e Regiment Infanterie geformeerd. Een half jaar later, om precies te zijn op 21 juli 1947, begon in wat toen nog Indië heette, de eerste zogenaamde politionele actie. Een wat minder rauw klinkende benaming voor wat een gewone militaire campagne was. Ook ons bataljon was daar voor een deel bij betrokken, ondanks het feit, dat wij nog maar enige weken in de tropen hadden doorgebracht. Baroes waren wij nog. Onwetend van wat er in Indië werkelijk aan de hand was moet dat voor de meesten van ons een diep ingrijpende ervaring zijn geweest. 

Patrouilles lopen van Palembang tot Benkoelen heeft ons heel wat zweetdruppeltjes gekost. Het verblijf in de tropen met een totaal andere cultuur was een belevenis die wij nooit zullen vergeten.

Wij hebben daar geleerd te improviseren. Er werden vriendschappen gesmeed en wij hebben afscheid moeten nemen van 22 gevallen kameraden.

 

 

En achterin het Bataljonsblad:

Wist u dat onze penningmeester( E.J. van den Brink) als rechterhand van de fouragemeester heel wat keren de zorg en bewaking verzorgde van het transport “kadetten en krentebrood” naar de buitenposten?

Nou ja,……….krentebrood!!!

Er vlogen onderweg op de route Tebingtinggi-Loeboeklingan-Tjoeroep meer “krenten” door de lucht dan aanwezig in de broden die de fouragemeester meegaf.

Trouwens, hij kon het ook niet helpen. Zijn opdrachtgever, die toch bekend stond niet “krenterig” te zijn, had volgens informatie nimmer “krenten” gezien.