Categorie archieven: Ongecategoriseerd

Berging L4J Piper club

L4J Piper Cub

De foto geeft het opladen weer van de resten van een L4J Pipercub van de op Sumatra gestationeerde 17 VARWA. Op de vleugel is het tot 1 januari 1948 in gebruik zijnde nationaliteitskenteken zichtbaar.
Twee ongevallen zijn bekend:
28 februari 1947 crash nabij Belawan. (hersteld)
23 september 1947 startongeval te Tandjoeng Balei. (afgeschreven)
Om welke gebeurtenis het gaat is mij helaas niet bekend.

 

 

 

zonder bijschrift 099-BorderMaker

 

geen datum (134)

 

geen datum (131)