Filmpjes over Nederlands Indië

Diverse filmpjes over de oorlog in Nederlands Indië:

Jan Langendijk interviewt zijn vader, Piet Langendijk, over zijn legerdienst in Nederlands Indië tijdens de politionele acties in 1947 en 1948.
Het interview was onderdeel van de voorstelling PJS van Jan Langendijk over zijn vader hemzelf en zijn zoon. Productie van het veemtheater.
Video: Camera en montage Ruben Gischler

Na een aanslag van nationalisten in een kampong in de omgeving van Soerabaja, hebben legereenheden een zuiveringsactie uitgevoerd, waarbij de kampong en een gedeelte van Soerabaja werd verwoest. Ook werden een aantal nationalisten gevangen genomen.

Parallel aan de plechtigheid in de Burgerzaal van het Paleis op de Dam te Amsterdam wordt in het paleis aan het Koningsplein te Djakarta door Nederland de soevereiniteit overgedragen aan Indonesië. Sultan Hamengku Buwono van Djokjakarta en de Hoge Vertegenwoordiger van de kroon, A.H.J. Lovink, ontmoeten elkaar daartoe in de eetzaal van het paleis iav de Hoge Commissaris dr. H.M. Hirschfeld.

Nederlandse troepen gaan Britse aflossen in Palembang. In de monding van de rivier de Moesi op Sumatra arriveert een Nederlands troepenschip(?); de aan boord zijnde militairen van het KNIL en de Koninklijke Landmacht stappen over op landingsvaartuigen en varen daarmee, onder escorte van Nederlandse marineschepen, de rivier op; in de haven van Palembang volgt de ontscheping en rijden vrachtauto’s over de laadklep aan wal; op de kade is een grote drukte van militairen en materieel.

Fragmenten van de dvd ‘Ons Koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog; Strijd om Indie – Het Nederlands-Indonesische conflict 1945-1949’.

Opleidng en vertrek naar Indië 1948 5-11 RI

Vertrek uit Maastricht van het 5e Bataljon 6e Regiment Infanterie, bijgenaamd de Zwarte Panters op 31 januari 1948 , begeleid door hun bataljonslied